grit

مشخصات دوره

ظرفیت 10
جنیست مرد
تاریخ شروع 1395-01-25
تاریخ اتمام 1396-01-24
مربی هومن باباخانی
قیمت تومان
روز های زوج
شنبه 19:00 الی 20:00
دوشنبه 19:00 الی 20:00
چهارشنبه 19:00 الی 20:00

برچسب ها

ثبت نام در دوره

برای شرکت در این دوره و استفاده از امکانات دوره ثبت نام کنید.

Top