KICK BOX

مشخصات دوره

ظرفیت 20
جنیست مرد
تاریخ شروع 1394-01-01
تاریخ اتمام 1394-12-01
مربی افشین جعفرزاده
قیمت تومان
روز های فرد
یکشنبه 20:00 الی 21:00
سه شنبه 20:00 الی 21:00

ثبت نام در دوره

برای شرکت در این دوره و استفاده از امکانات دوره ثبت نام کنید.

Top