داریوش تیزهوش

داریوش تیزهوش

داريوش تيزهوش : _ داراى مدرك مربيگرى بدن سازى و پرورش اندام از فدراسيون بدن سازى وپرورش اندام جمهورى اسلامى ايران _ داراى مدرك مربيگرى كيوكوشين از فدراسيون كاراته جمهورى اسلامى ايران _ داراى مدرك مربيگرى فول كيك بو كسينگ از فدراسيون ورزشهاى رزمى جمهورى اسلامى ايران _ گذراندن دورى آموزشى و مربيگرى TRX از Lesmills _ داور رسمى كاراته سبك كيوكوشين _ و دارندى مدرك تخصصى روانشناسى تيم هاى ورزشى از فدراسيون پزشكى ورزشى جمهورى اسلامى .

افتخارات

Top