HeartBeat House

 • تحمل قلبی عروقی: توانایی سیستم های بدن برای جمع آوری و تحویل اکسیژن
 • استقامت: توانایی سیستم های مختلف بدن در فرآیند تحویل و ذخیره سازی انرژی
 • قدرت: توانایی یک یا چند واحد حرکتی )عصبی- عضلانی( در حداکثر اعمال نیرو
 • انعطاف پذیری: توانایی به حداکثر رساندن دامنه حرکتی در یک مفصل
 • توان: توانایی یک یا چند گروه عضلانی برای حداکثر اعمال نیرو در حداقل زمان
 • سرعت: توانایی در به حداکثر رساندن جابجایی دربازه زمانی معین
 • هماهنگی: توانایی درترکیب چند الگوی حرکتی متفاوت با استفاده از حواس و مجموعه ای از انقباضات مرتبط عضلانی
 • چابکی: توانایی در تغییر جهت و موقعیت بدن در حداقل زمان
 • تعادل: توانایی در حفظ مرکز جرم بدن بالای تکیه گاه )آگاهی موقعیت بدن در فضا ،هماهنگی بین گوش ها، مغز، اسکلت و عضلات(

11- دقت/ مدت زمان واکنش: توانایی کنترل حرکت در جهات و شدت های مختلف/ فاصله زمانی بین حضور یک محرک و آغاز یک پاسخ عضلانی

 • در Heart Beat House آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی مورد هدف قرار خواهد گرفت.
 • آمادگی جسمانی و شاخه های آن از ویژگی های عمومی یک فرد ورزشکار بوده که ارتقاء

این شاخص ها و هماهنگی متناسب بین آن ها سبب ایجاد زمینه ای مناسب برای رشد

همه جانبه ی ورزشکار و در نتیجه ارتقاء عملکرد ورزشی، کاهش احتمال آسیب های

آناتومیک، فیزیولوژیک و البته تناسب اندام می باشد.

 • آمادگی حرکتی به صورت اختصاصی بوده، با توجه به خصوصیات فردی، نقاط ضعف و

قوت ورزشکارا مورد نظر قرار می دهد.

طراحی این بخش از تمرینات می تواند با رشته ی ورزشی اختصاصی فرد و یا علاقه ی فردی

ورزشکار به رشته ی ورزشی خاص تطبیق یابد.

 • کلاس های Heart Beat House با بهره گیری از علم تمرین پیشرفته و زیر نظر فیزیولوژیست ورزش تشکیل می گردد.

مشخصات دوره

ظرفیت 20
جنیست مرد
تاریخ شروع 1394-01-01
تاریخ اتمام 1394-12-29
مربی فرید حسینی
قیمت تومان
روز های زوج
شنبه 17:00 الی 06:00
دوشنبه 05:00 الی 06:00
چهارشنبه 05:00 الی 06:00

ثبت نام در دوره

برای شرکت در این دوره و استفاده از امکانات دوره ثبت نام کنید.

Top